rådgvining og strategi over tid. for den som er klar til å ta steget.

Månedlig veiledningspakke

 
Portfolio_Beckheim11.jpg
 
 

Pris:
Månedlig veiledning bestilles på månedlig basis, og skreddersys til den enkelte. Prisen er kr. 12 500 + mva per mnd, og inneholder 2 konsultasjoner og 2 veiledningstimer over Skype, samt fortløpende oppfølging per mail/tlf.

Månedlig veiledning og oppfølging.
I vår månedlige veiledningspakke leder vi deg til å finne riktig kurs. Vi tilrettelegger for å la deg oppdage sider ved deg selv; dine verdier, styrker og svakheter.

Vi finner frem til en større bevissthet rundt hvem du er, og deretter hvem bedriften skal være.

Grunnmuren bygges ved først å grave dypere. Vi sparrer for å finne de riktige spørsmålene.
Verdiene dine avdekkes for deg, og herdes ved å komme til syne.

En bærekraftig retning som gir mening. Som opprettholder mening over tid.

For å velge noe, må du velge noe bort.
Det er styrke i begrensning.

Månedlig veiledning er en pakkeløsning ment for de som er klare for å virkelig ta steget for både seg selv og bedriften.

Månedlig veiledning inneholder:

  • 2 stk. 1-til-1 konsultasjoner per mnd. i Oslo, hvor vi kontinuerlig og grundig går igjennom din situasjon, utfordringer og muligheter.

  • 2 stk. veiledningstimer over Skype per mnd. hvor vi følger opp, finjusterer, motiverer og rådgir underveis.

  • Fortløpende oppfølging per mail/tlf, hvor spørsmål besvares fortløpende.